Ciri Pemisah Antara Islam dan Zindik # (L35)

RM20.00
Price in points: 20 points
Weight: 0.10 kg
9789671549742
21 pieces
+
Add to wish list
Tajuk: Ciri Pemisah Antara Islam dan Zindik

ISBN: 9789671549742

Penerbit: IBDE Ilham

Muka Surat: 94

Halaman: Hitam Putih

Tahun Terbitan: 2021

Pengarang: Imam Al-Ghazali

Penterjemah : Farhan Affandi dan Anwar Yusof

Format: Softcover

Berat (kg): 0.10 kg

Dimensi (cm): 17.2 cm x 11 cm x 0.9 cm

 
 

Sinopsis

 

Takfir, atau kafir -mengkafir, merupakan antara penyakit yang membawa kepada kemunduran dalam masyarakat Islam berabad lamanya. Melalui buku Faysal al-Tafriqah baina al-Islam wa al-Zandaqah Imam al-Ghazali dengan keluasan Wawasan pemikirannya memberi takrif yang jelas kepada takfir. Beliau meletakkan batasan untuk tidak mengeluarkan orang Islam, walau apa pun kecenderungannya di dalam perpecahan mazhab, daripada lingkungan Islam selagi ia bersaksi atas keesaan Tuhan dan kenabian Muhammad.

Buku ini merupakan salah satu buku Imam al-Ghazali yang paling meluas dibaca.

----------

Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali (1058 - 1111 Masehi) adalah pengarang kepada sekitar 70 buah karya dalam bidang fekah, tasawuf, ilmu kalam dan juga falsafah. Antara karya beliau yang paling terkenal Ialah Ihya` Ulumuddin (tasawuf), Tahafut al-Falasifah (Falsafah) dan al-Mustasfa fi `ilm al-Usul (usul fekah)

Penerbit:
IBDE Ilham
Format:
Paperback
Halaman:
Hitam Putih
Muka Surat:
94 Muka Surat